Lijst van actief beleid

Naam Type Toestemming van de gebruiker
Toestemmingsverklaring Privacybeleid Geverifieerde gebruikers

Samenvatting

Geef jij toestemming om jouw gegevens te verwerken, die door jezelf, jouw coach/trainer en groepsgenoten in het kader van jouw persoonlijke ontwikkeling in deze online leeromgeving geregistreerd worden?

Volledig beleid

We hebben jouw toestemming nodig.

Voor de training of het coachingstraject dat je volgt, gebruiken we Diglo als online leeromgeving. Dat is handig: zo heb je alle informatie en interactie over je leertraject bij elkaar.

Bij die informatie horen gegevens over jouzelf, zoals:

  • basisinformatie zoals je voor- en achternaam, het bedrijf waar je werkt en je functie;
  • contactgegevens: telefoonnummer en e-mailadres;
  • andere persoonsgegevens die tijdens het leren ter sprake kunnen komen Welke dat zijn, hangt af van het leertraject dat je volgt – ook bijzondere persoonsgegevens kunnen relevant zijn voor jouw leerproces en kunnen daarom door jezelf, je begeleider of je groepsgenoten opgenomen worden in deze online leeromgeving.

Wij zorgen dat jouw gegevens alleen maar worden gebruikt om jouw leerproces te faciliteren en voor niets anders. 

Jouw trainer/coach is verwerkingsverantwoordelijke, de Ontwikkelversneller is subverwerker in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming. Jouw toestemming betreft de gegevens die op de online leeromgeving Diglo worden opgeslagen.

Hier vind je de complete privacyverklaring van de Ontwikkelversneller; Jouw trainer/coach heeft een eigen verklaring op de eigen website.